Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 638 302 4,7 1 218 620 5,2 419 682 3,3
Fasta Finland 1 603 686 4,7 1 202 772 5,1 400 914 3,4
Nyland 471 516 3,8 242 890 5,4 228 626 2,1
Egentliga Finland 87 519 8,1 70 280 6,1 17 239 17,2
Satakunta 27 410 -10,0 22 285 -10,3 5 125 -8,3
Egentliga Tavastland 33 692 9,6 29 277 14,9 4 415 -16,0
Birkaland 120 007 5,9 94 318 1,4 25 689 26,2
Päijänne-Tavastland 46 973 -4,7 42 400 5,7 4 573 -50,1
Kymmenedalen 23 873 -8,5 19 645 -2,3 4 228 -29,4
Södra Karelen 57 225 25,4 41 808 29,6 15 417 15,4
Södra Savolax 54 337 2,6 38 055 -2,3 16 282 16,1
Norra Savolax 62 714 -6,1 55 692 -6,1 7 022 -6,4
Norra Karelen 36 139 -1,2 31 720 1,4 4 419 -16,4
Mellersta Finland 73 351 7,8 66 192 8,5 7 159 1,6
Södra Österbotten 54 189 14,8 45 483 6,3 8 706 98,2
Österbotten 30 819 4,8 24 746 2,8 6 073 14,0
Mellersta Österbotten 13 060 -5,3 10 325 -18,4 2 735 140,8
Norra Österbotten 135 868 10,0 122 311 12,1 13 557 -5,7
Kajanaland 64 227 -5,9 61 568 -3,6 2 659 -39,7
Lappland 210 767 8,5 183 777 9,2 26 990 4,2
Åland 34 616 6,0 15 848 11,5 18 768 1,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2016, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/09/matk_2016_09_2016-11-17_tau_003_sv.html