Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, mars

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 184 60 706 50,6 1,6 51,76
Fasta Finland 1 129 59 325 50,9 1,6 51,90
Nyland 142 14 653 67,0 3,9 66,90
Egentliga Finland 77 3 774 50,6 0,3 49,26
Satakunta 40 1 467 44,3 1,7 50,62
Egentliga Tavastland 31 1 626 38,4 3,9 47,45
Birkaland 73 4 531 50,5 0,4 52,03
Päijänne-Tavastland 35 1 818 41,7 2,2 47,38
Kymmenedalen 27 1 032 44,2 4,6 46,80
Södra Karelen 36 1 825 47,5 2,0 40,53
Södra Savolax 84 2 531 41,5 2,5 39,27
Norra Savolax 53 2 722 46,1 -1,6 47,50
Norra Karelen 56 1 606 40,3 -4,9 43,30
Mellersta Finland 54 3 229 48,9 1,1 49,01
Södra Österbotten 49 1 766 47,8 3,6 42,96
Österbotten 33 1 413 44,7 -1,6 52,39
Mellersta Österbotten 17 607 42,6 2,2 50,27
Norra Österbotten 105 4 538 46,6 -1,2 41,27
Kajanaland 42 2 259 44,1 0,5 35,86
Lappland 174 7 931 43,2 2,3 44,10
Åland 55 1 381 38,4 -0,5 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2016, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/09/matk_2016_09_2016-11-17_tau_002_sv.html