Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 336 65 327 54,4 2,1 48,23
Fasta Finland 1 260 63 582 54,6 2,2 48,41
Nyland 151 15 295 76,4 3,1 62,90
Egentliga Finland 93 4 163 55,9 -0,2 46,70
Satakunta 43 1 545 52,4 1,9 46,12
Egentliga Tavastland 33 1 682 42,0 3,0 47,23
Birkaland 79 4 725 54,1 1,9 49,66
Päijänne-Tavastland 37 1 930 44,1 0,2 38,83
Kymmenedalen 30 1 111 54,9 3,5 40,86
Södra Karelen 41 2 073 59,5 8,1 39,20
Södra Savolax 97 3 235 50,4 5,7 38,49
Norra Savolax 56 2 881 50,2 0,9 43,94
Norra Karelen 65 1 847 47,5 0,2 39,35
Mellersta Finland 61 3 522 52,0 3,1 47,18
Södra Österbotten 54 1 943 50,0 6,9 41,01
Österbotten 41 1 619 43,8 -2,2 47,41
Mellersta Österbotten 20 653 47,4 7,3 47,81
Norra Österbotten 115 4 818 44,0 -4,3 36,43
Kajanaland 46 2 336 46,2 3,7 36,08
Lappland 198 8 204 35,2 2,6 33,85
Åland 76 1 745 48,3 0,9 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/08/matk_2016_08_2016-10-20_tau_001_sv.html