Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, december

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 626 51 945 62,8 1,0 95,80 60,17
Fasta Finland 608 51 007 62,6 1,1 95,69 59,86
Nyland 113 14 559 72,8 2,7 101,85 74,14
    Esbo 11 1 180 57,8 3,1 76,43 44,16
    Helsingfors 55 9 048 78,5 0,7 107,70 84,54
    Vanda 11 2 237 72,3 5,9 94,57 68,42
Egentliga Finland 42 3 035 76,4 3,0 111,05 84,87
    Åbo 19 2 043 81,4 3,0 110,95 90,28
Satakunta 25 1 152 68,5 11,5 105,77 72,46
    Björneborg 9 618 76,8 8,9 119,59 91,82
Egentliga Tavastland 17 1 432 46,8 1,5 78,23 36,62
    Tavastehus 8 711 50,7 -2,8 88,98 45,08
Birkaland 42 3 843 65,9 -4,0 96,93 63,90
    Tammerfors 24 2 886 67,3 -5,7 99,36 66,89
Päijänne-Tavastland 13 1 581 44,5 0,5 86,43 38,46
    Lahtis 6 770 50,4 2,2 81,92 41,26
Kymmenedalen 15 809 60,0 10,1 96,78 58,10
    Kouvola 6 411 52,9 6,1 88,76 46,99
Södra Karelen 17 1 452 67,7 3,9 97,17 65,75
    Villmanstrand 9 898 78,3 3,4 96,07 75,22
Södra Savolax 35 2 132 62,4 -0,6 106,40 66,34
    S:t Michel 8 551 69,9 3,9 93,68 65,49
Norra Savolax 29 2 376 58,7 -0,8 93,90 55,13
    Kuopio 16 1 476 62,4 -2,2 103,09 64,28
Norra Karelen 23 1 313 59,7 -5,9 85,97 51,30
    Joensuu 7 672 60,8 -7,0 87,25 53,02
Mellersta Finland 29 2 936 62,3 -0,7 97,26 60,59
    Jyväskylä 13 1 586 64,2 1,6 107,77 69,24
Södra Österbotten 24 1 538 75,9 7,1 96,88 73,50
    Seinäjoki 7 606 85,9 14,9 111,79 96,06
Österbotten 22 1 254 60,0 -0,5 93,25 55,94
    Vasa 8 810 68,4 -1,1 96,76 66,18
Mellersta Österbotten 10 555 51,1 3,0 87,50 44,71
    Karleby 5 399 56,0 2,7 86,65 48,52
Norra Österbotten 50 3 458 54,9 -3,7 93,53 51,34
    Kuusamo 10 778 34,3 -1,0 71,77 24,63
    Uleåborg 11 1 474 66,8 -13,9 104,63 69,93
Kajanaland 19 1 797 59,3 -1,7 57,64 34,19
    Kajana 6 414 55,3 0,3 76,67 42,41
    Sotkamo 6 1 136 62,3 -3,5 46,38 28,88
Lappland 83 5 785 39,4 1,2 69,01 27,20
    Rovaniemi 12 1 189 54,8 4,6 72,18 39,52
Åland 18 938 76,1 -4,3 .. ..
    Mariehamn 8 574 91,7 1,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2016, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/07/matk_2016_07_2016-09-15_tau_005_sv.html