Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 162 60 105 49,7 1,4 50,88
Fasta Finland 1 112 58 812 49,9 1,4 51,00
Nyland 141 14 578 64,7 4,0 66,21
Egentliga Finland 74 3 702 50,1 0,3 48,86
Satakunta 40 1 455 43,2 2,4 50,56
Egentliga Tavastland 31 1 618 37,2 4,1 46,81
Birkaland 72 4 505 49,1 -0,4 50,27
Päijänne-Tavastland 34 1 812 40,4 2,6 45,06
Kymmenedalen 27 1 033 41,7 3,8 47,75
Södra Karelen 35 1 795 43,2 -1,6 39,76
Södra Savolax 82 2 446 40,2 2,3 39,40
Norra Savolax 52 2 692 45,8 -1,2 47,55
Norra Karelen 55 1 572 39,0 -6,0 43,21
Mellersta Finland 53 3 211 48,2 0,6 53,61
Södra Österbotten 48 1 821 46,7 2,3 42,59
Österbotten 32 1 382 44,5 -1,7 52,23
Mellersta Österbotten 17 602 41,0 1,7 49,53
Norra Österbotten 104 4 487 46,5 -0,9 41,57
Kajanaland 42 2 254 43,9 0,0 24,25
Lappland 171 7 848 44,5 2,3 45,64
Åland 50 1 293 38,2 -0,4 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2016, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/07/matk_2016_07_2016-09-15_tau_002_sv.html