Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 337 65 563 59,0 1,4 41,66
Fasta Finland 1 261 63 817 58,8 1,5 41,90
Nyland 150 15 169 71,7 2,8 53,14
Egentliga Finland 93 4 178 68,9 2,0 43,04
Satakunta 43 1 552 63,6 8,2 41,70
Egentliga Tavastland 33 1 816 42,1 4,6 40,84
Birkaland 79 4 752 62,8 -3,0 39,82
Päijänne-Tavastland 38 1 950 42,4 0,3 33,79
Kymmenedalen 31 1 125 57,1 9,8 36,36
Södra Karelen 41 2 032 61,6 1,8 33,93
Södra Savolax 98 3 188 59,9 1,2 39,30
Norra Savolax 56 2 876 56,5 -2,2 39,31
Norra Karelen 65 1 848 55,2 -4,4 32,29
Mellersta Finland 62 3 642 57,9 -0,2 64,20
Södra Österbotten 54 1 998 68,8 8,2 40,33
Österbotten 40 1 571 54,7 -0,9 35,78
Mellersta Österbotten 21 726 47,8 1,6 34,34
Norra Österbotten 115 4 870 53,2 -0,2 33,44
Kajanaland 46 2 351 55,4 -0,4 22,62
Lappland 196 8 173 38,5 2,3 28,01
Åland 76 1 746 66,1 -4,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/07/matk_2016_07_2016-09-15_tau_001_sv.html