Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 178 59 517 45,5 1,0 58,48
Fasta Finland 1 106 57 840 45,8 1,0 58,60
Nyland 143 14 668 67,9 1,8 72,27
Egentliga Finland 81 3 878 50,1 0,1 56,23
Satakunta 42 1 547 44,8 2,3 63,70
Egentliga Tavastland 32 1 677 37,4 4,3 48,92
Birkaland 76 4 635 45,1 -0,0 55,78
Päijänne-Tavastland 35 1 809 41,9 8,0 43,87
Kymmenedalen 29 1 103 43,7 3,6 51,76
Södra Karelen 37 1 844 39,4 -3,3 43,27
Södra Savolax 79 2 229 35,2 4,0 41,03
Norra Savolax 54 2 739 41,0 3,3 56,00
Norra Karelen 57 1 549 34,5 -3,5 50,69
Mellersta Finland 55 3 162 40,3 0,6 54,23
Södra Österbotten 49 1 985 42,5 4,4 44,86
Österbotten 34 1 400 45,7 5,5 62,26
Mellersta Österbotten 17 594 46,3 7,4 61,52
Norra Österbotten 101 4 359 39,1 -2,8 51,14
Kajanaland 39 2 207 28,8 1,8 23,12
Lappland 146 6 455 17,8 -2,2 44,02
Åland 72 1 677 35,0 1,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/05/matk_2016_05_2016-07-14_tau_001_sv.html