Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, april 2016

Bosättningsland Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 755 537 1 397 201 3,7 1 196 198 6,1
Finland 610 235 1 100 195 4,0 924 348 6,0
Utlandet 145 302 297 006 2,7 271 850 6,4
Sverige 21 689 35 194 3,3 32 519 6,2
Tyskland 11 188 25 911 -2,1 24 774 -0,2
Ryssland 16 315 31 078 -8,8 25 071 -11,2
Britannien 8 871 20 949 -9,1 19 428 -6,6
Förenta Staterna 5 450 13 037 19,4 12 894 21,1
Norge 7 432 15 415 6,9 12 734 10,4
Nederländerna 4 263 9 047 23,2 8 488 22,9
Italien 2 917 6 638 2,7 5 922 -1,6
Frankrike 4 160 9 442 2,1 8 702 11,6
Japan 3 476 6 088 -2,1 5 986 -0,3
Estland 5 244 13 598 5,8 10 295 15,4
Schweiz 2 185 4 993 -16,9 4 573 -17,3
Spanien 2 268 5 569 -16,2 5 338 -11,9
Kina 5 282 8 883 28,3 8 784 30,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2016, Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, april 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/04/matk_2016_04_2016-06-16_tau_009_sv.html