Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-mars 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 3 774 831 2,9 2 560 643 0,6 1 214 188 8,0
Fasta Finland 3 757 498 2,9 2 552 468 0,6 1 205 030 8,3
Nyland 1 065 114 5,8 595 998 0,6 469 116 13,1
    Esbo 71 844 -4,9 46 452 -5,8 25 392 -3,3
    Helsingfors 681 566 7,7 335 540 1,9 346 026 13,9
    Vanda 214 482 12,2 134 931 7,7 79 551 20,7
Egentliga Finland 175 489 -2,5 147 101 -0,5 28 388 -11,9
    Åbo 125 410 0,8 104 915 3,0 20 495 -9,1
Satakunta 52 584 -3,0 40 611 -2,5 11 973 -4,5
    Björneborg 29 060 -13,3 23 984 -9,4 5 076 -28,1
Egentliga Tavastland 64 110 1,1 56 975 1,2 7 135 0,0
    Tavastehus 34 252 3,7 30 919 5,7 3 333 -11,5
Birkaland 254 086 -0,3 220 055 -1,4 34 031 7,3
    Tammerfors 198 986 -0,1 168 135 -1,3 30 851 6,9
Päijänne-Tavastland 106 605 2,0 88 157 0,3 18 448 11,5
    Lahtis 54 680 -4,1 42 488 -3,7 12 192 -5,4
Kymmenedalen 31 943 -14,4 25 353 -1,8 6 590 -42,7
    Kouvola 17 668 -5,0 14 741 1,3 2 927 -27,7
Södra Karelen 94 902 -1,5 64 546 5,7 30 356 -13,8
    Villmanstrand 66 926 5,4 51 529 10,5 15 397 -8,7
Södra Savolax 78 512 0,7 68 921 0,6 9 591 2,1
    S:t Michel 33 536 2,4 28 792 3,3 4 744 -2,5
Norra Savolax 176 996 1,6 158 876 4,0 18 120 -15,5
    Kuopio 130 004 4,4 116 904 7,3 13 100 -15,6
Norra Karelen 69 154 -17,4 59 587 -0,9 9 567 -59,5
    Joensuu 34 764 -23,1 29 161 -3,8 5 603 -62,4
Mellersta Finland 227 926 4,4 191 618 5,3 36 308 -0,3
    Jyväskylä 101 146 5,7 87 381 4,6 13 765 12,6
Södra Österbotten 87 190 -8,3 79 871 -12,4 7 319 89,5
    Seinäjoki 34 214 -0,5 29 404 -7,5 4 810 86,4
Österbotten 61 962 -7,1 49 026 -2,7 12 936 -20,8
    Vasa 45 644 -7,9 35 068 -1,4 10 576 -24,5
Mellersta Österbotten 21 465 -1,8 20 029 -0,7 1 436 -14,2
    Karleby 17 968 1,4 16 606 2,5 1 362 -10,8
Norra Österbotten 294 500 0,1 232 752 0,2 61 748 -0,2
    Kuusamo 101 084 8,9 74 654 11,0 26 430 3,4
    Uleåborg 120 351 -10,2 105 252 -7,6 15 099 -25,0
Kajanaland 224 166 3,8 199 067 2,0 25 099 20,8
    Kajana 21 461 3,1 19 472 3,2 1 989 1,7
    Sotkamo 192 730 3,6 173 045 1,4 19 685 28,1
Lappland 670 794 10,9 253 925 2,1 416 869 17,1
    Rovaniemi 160 109 13,7 44 011 0,6 116 098 19,6
Åland 17 333 -8,1 8 175 8,5 9 158 -19,2
    Mariehamn 15 351 -5,7 7 711 7,5 7 640 -16,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2016, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-mars 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/03/matk_2016_03_2016-05-19_tau_008_sv.html