Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 596 49 030 53,5 0,8 96,52 51,67
Fasta Finland 586 48 417 53,8 0,7 96,53 51,95
Nyland 109 13 741 59,8 2,0 100,22 59,91
    Esbo 11 1 172 48,4 -0,7 85,33 41,27
    Helsingfors 51 8 252 63,5 1,0 103,46 65,69
    Vanda 11 2 237 72,5 5,8 102,49 74,30
Egentliga Finland 37 2 662 48,7 1,8 83,64 40,74
    Åbo 18 1 765 53,3 4,2 86,31 46,01
Satakunta 24 1 133 41,1 -2,9 80,54 33,13
    Björneborg 9 644 37,7 -8,1 80,78 30,44
Egentliga Tavastland 18 1 273 37,1 2,4 74,00 27,43
    Tavastehus 8 666 34,9 3,0 82,28 28,69
Birkaland 41 3 808 48,3 -1,0 97,50 47,05
    Tammerfors 24 2 886 52,2 -0,7 98,40 51,35
Päijänne-Tavastland 13 1 583 40,7 1,8 86,52 35,22
    Lahtis 6 770 48,2 -5,5 83,56 40,26
Kymmenedalen 12 677 39,6 3,9 87,81 34,82
    Kouvola 5 394 37,4 1,2 79,89 29,92
Södra Karelen 14 1 265 38,9 -1,8 95,67 37,25
    Villmanstrand 8 815 45,0 -6,1 84,20 37,88
Södra Savolax 28 1 490 39,2 3,1 71,30 27,98
    S:t Michel 8 505 44,1 -1,9 75,27 33,20
Norra Savolax 30 2 320 49,0 -3,0 93,12 45,65
    Kuopio 17 1 423 56,9 0,1 97,18 55,33
Norra Karelen 21 1 183 42,3 -19,8 88,44 37,38
    Joensuu 6 601 48,2 -30,7 87,70 42,26
Mellersta Finland 25 2 597 53,4 3,0 95,11 50,79
    Jyväskylä 10 1 258 57,4 3,5 94,51 54,27
Södra Österbotten 23 1 432 45,3 -1,6 74,40 33,68
    Seinäjoki 7 606 50,4 -4,6 79,16 39,90
Österbotten 21 1 187 43,5 -8,5 92,16 40,07
    Vasa 7 742 51,9 -7,4 94,66 49,13
Mellersta Österbotten 9 474 40,8 -3,9 84,81 34,57
    Karleby 5 361 46,2 -4,4 89,13 41,14
Norra Österbotten 50 3 341 57,6 -0,8 100,32 57,80
    Kuusamo 11 794 63,5 8,1 120,60 76,56
    Uleåborg 11 1 405 61,3 -5,3 99,19 60,82
Kajanaland 19 1 804 62,6 6,0 69,11 43,29
    Kajana 6 414 42,0 2,9 78,23 32,87
    Sotkamo 6 1 146 78,1 7,5 66,97 52,33
Lappland 92 6 447 67,1 2,8 113,85 76,39
    Rovaniemi 13 1 322 71,4 8,6 99,18 70,81
Åland 10 613 27,2 3,4 .. ..
    Mariehamn 5 404 39,3 7,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2016, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/03/matk_2016_03_2016-05-19_tau_005_sv.html