Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, augusti

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 419 551 2,7 3 036 400 1,0 1 383 151 6,6
Fasta Finland 4 397 560 2,7 3 025 726 1,0 1 371 834 6,9
Nyland 1 095 489 4,3 614 225 -0,1 481 264 10,5
Egentliga Finland 199 173 0,2 163 441 0,7 35 732 -2,1
Satakunta 62 865 5,0 49 089 5,5 13 776 3,2
Egentliga Tavastland 68 070 -2,7 60 531 -3,0 7 539 -0,4
Birkaland 295 517 -0,1 258 571 -1,4 36 946 9,9
Päijänne-Tavastland 118 229 -2,7 98 504 -3,7 19 725 2,5
Kymmenedalen 40 267 -15,7 31 685 -2,7 8 582 -43,5
Södra Karelen 113 872 -4,4 77 227 4,6 36 645 -19,1
Södra Savolax 105 461 -2,9 86 125 0,3 19 336 -14,8
Norra Savolax 196 083 1,0 172 284 4,1 23 799 -17,0
Norra Karelen 81 749 -15,4 68 662 0,9 13 087 -54,1
Mellersta Finland 239 937 2,0 201 748 3,0 38 189 -3,2
Södra Österbotten 98 303 -6,1 90 322 -9,5 7 981 65,0
Österbotten 67 829 -6,9 54 784 -2,6 13 045 -21,4
Mellersta Österbotten 25 660 2,6 23 343 4,5 2 317 -13,0
Norra Österbotten 413 117 1,7 328 377 2,0 84 740 0,8
Kajanaland 288 904 0,5 254 803 -1,6 34 101 19,7
Lappland 887 035 12,8 392 005 7,1 495 030 17,7
Åland 21 991 -6,6 10 674 17,4 11 317 -21,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2016, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/03/matk_2016_03_2016-05-19_tau_004_sv.html