Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 069 57 238 50,5 0,8 52,39
Fasta Finland 1 042 56 368 50,9 0,7 52,37
Nyland 137 14 127 58,8 1,6 66,96
Egentliga Finland 62 3 357 43,2 -0,1 50,22
Satakunta 38 1 411 35,4 -1,1 55,43
Egentliga Tavastland 31 1 474 32,8 1,6 45,00
Birkaland 68 4 331 46,6 -0,6 54,33
Päijänne-Tavastland 32 1 732 38,5 2,0 50,72
Kymmenedalen 25 939 31,9 0,8 58,68
Södra Karelen 32 1 660 36,0 -2,9 47,26
Södra Savolax 76 2 136 32,9 2,0 40,07
Norra Savolax 50 2 607 47,0 -3,6 48,23
Norra Karelen 49 1 433 39,9 -17,1 48,03
Mellersta Finland 45 2 918 49,5 2,7 48,08
Södra Österbotten 44 1 670 40,8 -1,1 42,28
Österbotten 28 1 251 42,0 -7,6 62,18
Mellersta Österbotten 14 531 38,7 -3,9 59,80
Norra Österbotten 100 4 327 54,8 0,7 44,82
Kajanaland 40 2 220 59,4 4,4 26,36
Lappland 171 8 244 64,2 3,6 51,68
Åland 27 870 21,9 3,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/03/matk_2016_03_2016-05-19_tau_001_sv.html