Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, december

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 056 57 498 49,9 1,5 53,50
Fasta Finland 1 030 56 607 50,3 1,6 53,51
Nyland 135 14 259 57,9 3,3 69,28
Egentliga Finland 61 3 343 41,5 -0,6 54,20
Satakunta 38 1 391 37,2 1,6 56,72
Egentliga Tavastland 31 1 487 36,3 7,2 46,17
Birkaland 66 4 337 48,1 1,0 52,95
Päijänne-Tavastland 33 1 747 47,0 7,5 52,26
Kymmenedalen 26 977 33,9 2,0 61,78
Södra Karelen 32 1 655 38,1 -3,5 39,50
Södra Savolax 77 2 172 32,6 1,1 42,07
Norra Savolax 49 2 564 48,0 -4,2 52,64
Norra Karelen 49 1 431 36,0 -5,9 52,41
Mellersta Finland 46 3 049 52,7 1,6 54,77
Södra Österbotten 42 1 633 41,7 1,5 46,64
Österbotten 27 1 333 43,9 -0,3 61,50
Mellersta Österbotten 14 532 37,9 2,3 62,67
Norra Österbotten 99 4 389 50,0 -3,5 43,90
Kajanaland 40 2 228 51,6 -1,6 23,23
Lappland 165 8 080 62,0 4,2 50,47
Åland 26 891 19,2 -1,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/02/matk_2016_02_2016-04-14_tau_001_sv.html