Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, maj

Publicerad: 20.3.2014

Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014

De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i inkvarteringsanläggningarna statistikfördes något under 621 000 övernattningsdygn i januari 2014. De finländska turisternas övernattningar ökade med 0,9 procent och de övernattade nästan 760 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. I januari 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland totalt något under 1,4 miljoner övernattningsdygn, vilket var 1,4 procent mer än i januari 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i januari 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i januari 2014/2013, %

I januari 2014 var de ryska turisterna den överlägset största gruppen av utländska turister med 312 000 övernattningsdygn. Detta var nästan lika många som i januari 2013. De ryska turisternas andel av alla utländska turisters övernattningar var dock 50,3 procent. Den näst största gruppen var britterna med 42 000 övernattningar, dvs. 6,2 procent färre än i januari 2013. De tredje största grupperna var fransmännen och tyskarna. För båda grupperna statistikfördes omkring 29 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar. Fransmännens övernattningar minskade med 2,3 procent och tyskarnas med 8,9 procent jämfört med året innan. Svenskarna övernattade något under 23 000 gånger, vilket var en minskning med 0,8 procent från januari 2013. Mest ökade procenterna i fråga om turister från fjärran länder. De kinesiska turisternas övernattningar ökade med 52,1 procent och de amerikanska turisternas med 27,3 procent.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i januari mest i Kajanaland, med 9,7 procent. I Norra Österbotten var ökningen av övernattningar 8,3 procent och i Södra Österbotten 4,7 procent. I Egentliga Finland, Södra Savolax och Norra Karelen ökade övernattningarna med 4 procent. Övernattningarna minskade mest i Mellersta Finland, med 8,8 procent, och i Egentliga Tavastland, med 8,3 procent. När det gäller hela landet ökade övernattningarna med 1,4 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i januari landskapsvis 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i januari landskapsvis 2014/2013, %

Övernattningarna på hotell låg på samma nivå som året innan

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till något under 1,2 miljoner dygn i januari 2014, vilket var nästan lika många som året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 1,1 procent och uppgick till 526 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 662 000 dygn. Detta var en minskning med 0,7 procent jämfört med januari 2013.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 45,7 procent i januari. Året innan var det 46,0 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 56,3 procent, och i Södra Karelen, 53,4 procent. I Vanda var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 67,4 procent och i Imatra 65,7 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 59,9 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i januari 2014 till 92,67 euro per dygn. Året innan var priset nästan detsamma, dvs. 92,73 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (290,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/01/matk_2014_01_2014-03-20_tie_001_sv.html