Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, november

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juli 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 9 616 156 -1,7 6 733 954 -1,7 2 882 202 -1,6
Fasta Finland 9 486 125 -1,8 6 671 560 -1,8 2 814 565 -1,8
Nyland 2 770 163 -3,3 1 483 617 -3,8 1 286 546 -2,8
    Esbo 208 993 -6,3 117 300 -6,1 91 693 -6,5
    Helsingfors 1 774 919 -3,3 814 449 -2,8 960 470 -3,7
    Vanda 454 711 -3,7 285 781 -6,8 168 930 2,0
Egentliga Finland 584 018 -2,7 484 882 -2,1 99 136 -5,4
    Åbo 409 174 -2,1 336 691 -1,4 72 483 -5,4
Satakunta 181 022 3,6 149 706 5,7 31 316 -5,5
    Björneborg 106 668 8,9 92 672 10,9 13 996 -2,6
Egentliga Tavastland 175 861 -8,4 152 307 -4,5 23 554 -27,5
    Tavastehus 101 392 -13,6 86 670 -6,9 14 722 -39,5
Birkaland 693 328 -3,9 596 129 -3,7 97 199 -5,2
    Tammerfors 509 516 -4,3 424 683 -4,3 84 833 -4,0
Päijänne-Tavastland 290 436 -7,1 247 941 -2,9 42 495 -25,8
    Lahtis 98 218 -11,7 73 380 -7,1 24 838 -22,9
Kymmenedalen 138 181 2,3 88 375 -6,9 49 806 23,8
    Kouvola 60 889 -7,0 46 555 -12,1 14 334 14,9
Södra Karelen 353 985 1,3 164 577 -9,0 189 408 12,3
    Villmanstrand 195 992 0,3 114 782 -10,5 81 210 20,9
Södra Savolax 289 283 2,0 235 356 1,9 53 927 2,4
    S:t Michel 110 001 5,1 82 461 2,9 27 540 12,0
Norra Savolax 433 472 -3,5 377 418 -2,3 56 054 -10,5
    Kuopio 289 313 -0,9 252 868 1,4 36 445 -13,9
Norra Karelen 222 085 -0,6 181 785 2,2 40 300 -11,3
    Joensuu 117 460 -2,9 92 658 1,0 24 802 -15,1
Mellersta Finland 610 793 -1,9 519 790 1,0 91 003 -15,8
    Jyväskylä 250 349 -4,0 210 217 2,2 40 132 -27,2
Södra Österbotten 305 714 5,5 293 695 5,8 12 019 -1,8
    Seinäjoki 94 753 -3,0 88 133 -2,9 6 620 -4,1
Österbotten 197 829 -2,2 161 777 2,2 36 052 -17,8
    Vasa 149 846 -2,6 121 853 1,1 27 993 -15,7
Mellersta Österbotten 70 037 1,2 63 990 2,6 6 047 -11,9
    Karleby 54 902 1,2 49 838 3,4 5 064 -16,6
Norra Österbotten 620 131 1,3 498 315 -0,3 121 816 8,2
    Kuusamo 151 902 0,8 116 358 -0,1 35 544 4,0
    Uleåborg 305 892 0,2 244 608 -1,2 61 284 6,1
Kajanaland 469 676 3,2 417 973 4,5 51 703 -6,5
    Kajana 51 899 -0,3 46 072 1,3 5 827 -11,2
    Sotkamo 387 761 5,4 348 081 6,2 39 680 -1,0
Lappland 1 080 111 -1,7 553 927 -7,0 526 184 4,6
    Rovaniemi 244 981 -3,6 98 170 -9,7 146 811 1,0
Åland 130 031 7,4 62 394 9,4 67 637 5,6
    Mariehamn 94 689 6,5 52 414 11,9 42 275 0,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2013, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juli 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/07/matk_2013_07_2013-09-20_tau_008_sv.html