Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, december

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juli 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 661 52 777 59,4 0,4 84,25 50,05
Fasta Finland 644 51 926 59,1 0,3 84,07 49,67
Nyland 115 14 301 65,2 1,3 81,61 53,21
    Esbo 12 1 226 59,9 4,7 60,35 36,15
    Helsingfors 53 8 529 71,4 0,6 85,25 60,88
    Vanda 11 2 164 62,3 5,7 79,97 49,85
Egentliga Finland 40 3 245 71,4 -2,1 91,18 65,12
    Åbo 18 2 085 78,3 -2,0 93,73 73,35
Satakunta 27 1 397 57,6 0,6 97,78 56,29
    Björneborg 10 746 66,4 3,2 105,46 70,04
Egentliga Tavastland 17 1 220 43,7 -0,6 81,10 35,44
    Tavastehus 8 738 44,2 -3,9 85,31 37,71
Birkaland 44 3 972 62,5 -4,0 88,23 55,17
    Tammerfors 24 2 822 65,4 -5,4 90,60 59,27
Päijänne-Tavastland 18 1 877 44,7 -3,7 69,77 31,17
    Lahtis 8 753 38,1 -4,8 71,55 27,24
Kymmenedalen 18 994 54,9 1,7 83,89 46,08
    Kouvola 7 447 48,4 -7,2 79,78 38,58
Södra Karelen 21 1 586 66,6 -11,9 93,10 61,98
    Villmanstrand 8 827 65,7 -19,2 87,55 57,53
Södra Savolax 39 2 324 62,9 1,6 101,26 63,66
    S:t Michel 10 672 63,8 -0,3 93,31 59,51
Norra Savolax 29 2 326 61,8 -0,9 87,41 54,02
    Kuopio 14 1 394 67,2 2,3 93,67 62,92
Norra Karelen 23 1 290 63,4 7,9 87,93 55,78
    Joensuu 8 681 64,2 11,4 82,97 53,29
Mellersta Finland 31 2 888 58,5 4,7 83,54 48,87
    Jyväskylä 12 1 559 57,7 7,7 82,92 47,85
Södra Österbotten 29 1 680 69,3 1,4 85,96 59,58
    Seinäjoki 8 622 71,9 5,6 91,98 66,10
Österbotten 22 1 216 65,9 4,5 90,00 59,29
    Vasa 8 809 75,6 6,1 93,75 70,84
Mellersta Österbotten 10 542 50,0 0,3 76,13 38,03
    Karleby 5 398 54,0 1,6 74,61 40,25
Norra Österbotten 49 3 519 53,6 1,1 80,10 42,97
    Kuusamo 10 734 35,6 -4,1 66,13 23,53
    Uleåborg 12 1 584 63,8 0,6 78,94 50,36
Kajanaland 22 1 788 63,8 0,4 86,58 55,24
    Kajana 6 407 54,4 1,4 78,64 42,77
    Sotkamo 7 1 105 71,6 -1,4 90,36 64,71
Lappland 90 5 761 36,4 0,2 65,11 23,70
    Rovaniemi 10 1 092 50,6 2,9 62,59 31,65
Åland 17 851 79,1 3,5 .. ..
    Mariehamn 8 528 89,3 2,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2013, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juli 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/07/matk_2013_07_2013-09-20_tau_005_sv.html