Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, augusti

Inkvarteringsstatistik 2009, april

2009
april
Offentliggöranden