Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, juni

Inkvarteringsstatistik 2009, mars

2009
mars
Offentliggöranden