Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 3. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tunnusluvut 2009 (TOL2008)

TUNNUSLUVUT Toimiala
Majoitustoiminta Ravitsemistoiminta
Yritysten lukumäärä 1 712 9 370
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 1 303 189 4 019 968
Jalostusarvo, 1000 euroa 394 000 1 439 457
Henkilöstön lkm 10 093 44 156
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 60 498 72 532
Liikevaihto/henkilöstö, 1000 euroa 127 89
Jalostusarvo/henkilöstökulut 1,2 1,1
Käyttökate-% 4,5 4,5
Rahoitustulos-% 1,1 3,3
Nettotulos-% -4,9 0,2
Kokonaistulos-% -4,0 -0,1
Kokonaispääoman tuotto-% -0,6 4,2
Omavaraisuusaste, % 30,2 28,6
Kokonaisvelat/liikevaihto-% 98,7 31,1

Lähde: Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Kanninen (09) 1734 3750, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5344. 2009, Liitetaulukko 3. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tunnusluvut 2009 (TOL2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matipa/2009/matipa_2009_2011-02-22_tau_003_fi.html

Jaa