Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

2. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tase 2007

TASEET Toimiala
Majoitustoiminta
1000 Euroa
Ravitsemistoiminta
1000 Euroa
Pysyvät vastaavat yhteensä 859 463 947 654
Vaihto-omaisuus yhteensä 26 664 98 556
Rahoitusomaisuus yhteensä 289 565 778 068
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 316 229 876 624
Vastaavaa yhteensä 1 175 692 1 824 278
Oma pääoma yhteensä 359 381 523 841
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 38 346 25 497
Pakolliset varaukset yhteensä 421 896
Vieras pääoma yhteensä 777 545 1 274 044
Vastattavaa yhteensä 1 175 692 1 824 278

Lähde: Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Tolkki (09) 1734 2925, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5344. 2007, 2. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tase 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matipa/2007/matipa_2007_2008-12-16_tau_002_fi.html?tulosta

Jaa