Suomen virallinen tilasto

Maatalouden rakennetutkimus

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Maatalouden rakennetutkimus
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Maatalouden rakennetutkimus on vertailukelpoinen tilasto kaikkien Euroopan talousalueen maiden maatilojen ja puutarhayritysten rakenteesta. Tilasto sisältää tietoja maatilojen lukumäärästä, tuotantosuunnasta, omistusmuodosta, maankäytöstä, kasvinviljelystä, kotieläintuotannosta, viljelijöistä ja maatilojen muusta työvoimasta, maataloustöihin käytetystä työajasta, maatilan ulkopuolisesta työssäkäynnistä, maatilojen muusta yritystoiminnasta, luomutuotannosta, maatilan koneista ja laitteista, lantaloista ja kasteltavissa olevasta pinta-alasta. Maatalouden rakennetutkimus tehdään 2 - 3 vuoden välein.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maatalous, maatilat, puutarhatalous, työvoima, maatalouden liitännäiselinkeinot, maaseutuelinkeinot, yritykset, maatalouskoneet.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden rakennetutkimus [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 29.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mataratu/index.html