Publicerad: 15.3.2019

Bytesbalansen visade ett underskott under fjärde kvartalet, nettoställningen mot utlandet försvagades

Bytesbalansen visade ett underskott under fjärde kvartalet 2018. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen ökade med 5 procent och värdet av exporten av tjänster med 5 procent. Nettoexporten av varor och tjänster visade alltjämt ett underskott då importen ökade kraftigare än exporten. Bytesbalansens underskott dämpades av att kontot för primära inkomster var positiv. Nettoställningen mot utlandet försvagades. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans

Bytesbalans och varu- och tjänstebalans

Finlands bytesbalans och varu- och tjänstebalans, 12 månaders glidande summa

 Finlands bytesbalans och varu- och tjänstebalans, 12 månaders glidande summa

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalvis

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalvis

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/01/mata_2019_01_2019-03-15_tie_001_sv.html