Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, september

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06
Tillgångar Totalt 13 070 -5 919 -20 471 -2 239 -5 605 -23 416
1. Direktinvesteringar 375 64 3 157 -250 317 979
2. Portföljinvesteringar 3 222 1 452 -149 -1 535 -1 073 -1 026
3. Övriga investeringar 16 567 1 435 -13 833 8 075 3 696 -14 842
4. Finansiella derivat -7 085 -8 855 -9 595 -8 514 -8 529 -8 497
5. Valutareserv -8 -15 -51 -16 -17 -31
Skulder Totalt 13 600 -2 042 -20 794 3 211 3 455 -21 876
1. Direktinvesteringar 687 1 256 1 875 1 757 1 749 1 740
2. Portföljinvesteringar 2 174 2 251 3 410 2 752 2 866 2 136
3. Övriga investeringar 18 003 2 865 -16 863 6 918 7 081 -17 442
4. Finansiella derivat -7 264 -8 413 -9 216 -8 217 -8 241 -8 310
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2018, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/06/mata_2018_06_2018-08-15_tau_003_sv.html