Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro

  År/kvartal
2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1
Tillgånger S1 Totala ekonomin 26 521 -35 944 -20 369 -65 586 24 609
S11 Icke-finansiella företag 5 673 -13 794 -6 785 -6 368 426
S121 Centralbanken 25 517 414 11 649 -34 519 42 940
S122 Övriga monetära finansinstitut 4 605 -10 446 -18 018 -13 536 -10 624
S123 Penningmarknadsfonder -150 57 13 52 38
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -182 201 2 125 371 1 830
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 236 1 089 1 636 89 662
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1 026 174 335 -390 991
S1311 Staten -5 258 -11 108 -6 193 -5 527 -4 382
S1313 Lokalförvaltning 4 10 6 10 41
S1314 Socialskyddsfonder -5 046 -2 588 -5 388 -5 811 -7 171
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 97 48 252 44 -141
Skulder S1 Totala ekonomin 31 554 -39 878 -15 210 -66 686 30 700
S11 Icke-finansiella företag 5 984 -17 990 -4 995 -9 088 3 836
S121 Centralbanken 230 -10 267 200 82
S122 Övriga monetära finansinstitut 34 989 -6 857 -906 -48 133 31 309
S123 Penningmarknadsfonder 36 -36 20 -13 -4
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 341 212 96 -318 1 898
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 329 505 -135 443 409
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 46 -233 54 54 78
S1311 Staten -4 631 -10 015 -3 781 -1 383 2 012
S1313 Lokalförvaltning -41 -8 -13 109 48
S1314 Socialskyddsfonder -5 728 -5 445 -5 816 -8 556 -8 969
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -1   - - -
Netto S1 Totala ekonomin -5 033 3 934 -5 159 1 100 -6 091
S11 Icke-finansiella företag -310 4 196 -1 789 2 721 -3 409
S121 Centralbanken 25 287 424 11 382 -34 719 42 858
S122 Övriga monetära finansinstitut -30 384 -3 589 -17 112 34 597 -41 933
S123 Penningmarknadsfonder -186 93 -7 64 42
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -524 -11 2 030 689 -69
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -92 584 1 771 -353 253
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 979 407 280 -444 913
S1311 Staten -627 -1 093 -2 412 -4 145 -6 395
S1313 Lokalförvaltning 45 18 18 -99 -7
S1314 Socialskyddsfonder 681 2 857 428 2 745 1 798
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 98 48 252 44 -141
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/41/mata_2017_41_2017-06-21_tau_002_sv.html