Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, juni

Betalningsbalans och utlandsställning 2017, juli

2017
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor