Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/08 2016/09
1. Bytesbalans -870 -2 430 -166 -167
1.1 Varor 1 865 62 -302 94
1.2 Tjänster -1 608 -1 545 -71 -86
1.3 Primära inkomster 1 194 892 301 -79
1.4 Sekundära inkomster -2 321 -1 838 -95 -95
2. Kapitalbalans 160 94 13 13
3. Finansiell balans -2 024 -10 870 -2 261 254
3.1 Direktinvesteringar -15 764 16 223 -957 1 354
3.2 Portföljinvesteringar -2 805 -7 879 3 198 3 407
3.3 Övriga investeringar 21 810 -20 217 -5 111 -3 736
3.4 Finansiella derivat -5 047 684 510 -912
3.5 Valutareserv -219 318 99 140
4. Restpost -1 314 -8 535 -2 108 408
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2016, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/09/mata_2016_09_2016-11-15_tau_004_sv.html