Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/10 2015/11
1. Bytesbalans -1 932 637 13 -21
1.1 Varor 900 2 409 75 -20
1.2 Tjänster -1 825 -1 339 -148 -132
1.3 Primära inkomster 1 398 1 799 306 351
1.4 Sekundära inkomster -2 406 -2 233 -220 -220
2. Kapitalbalans 188 224 24 24
3. Finansiell balans -7 401 1 195 422 -7 695
3.1 Direktinvesteringar -13 465 -13 733 42 -2 954
3.2 Portföljinvesteringar 4 619 6 317 3 409 -3 858
3.3 Övriga investeringar 2 340 13 722 -2 892 -1 293
3.4 Finansiella derivat -687 -5 112 -138 597
3.5 Valutareserv -207 2 1 -187
4. Restpost -5 656 335 385 -7 699
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3318, Katri Kaaja 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/11/mata_2015_11_2016-01-15_tau_004_sv.html