Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti

Publicerad: 23.3.2020

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 0,6 procent i februari från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,6 procent från februari år 2019 till februari år 2020. Årsförändringen varierade efter delindex från -0,2 procent för kommunaltekniska system till 3,4 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2020

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 105,8 0,6
Geokonstruktioner 105,8 0,3
Markkonstruktioner 103,3 0,0
Bergkonstruktioner 103,2 0,7
Beläggningar 118,5 3,4
Kommunaltekniska system 104,3 -0,2
Betongkonstruktioner 103,7 -0,1
Tekniska och andra system 102,2 0,6
Krossarbeten 1) 105,9 0,4
Vägunderhåll 1) 103,4 0,9
Gatuunderhåll 1) 105,3 1,9
Banunderhåll 1) 104,1 1,5
Underhåll, totalt 1) 104,4 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/02/maku_2020_02_2020-03-23_tie_001_sv.html