Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, januari 2019

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 162,2 -0,1 1,8
Grundbyggnadsarbeten 146,0 0,0 1,6
Jordbyggnadsarbeten 166,1 2,1 2,8
Bergbyggnadsarbeten 161,4 0,7 1,2
Krossarbeten 160,8 1,0 1,6
Beläggningsarbeten 162,2 -5,8 1,8
Vattenförsörjningsarbeten 160,4 0,1 0,8
Brobyggnadsarbeten 175,7 -0,2 0,9
Skötsel och underhåll 1) 165,8 0,7 2,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2019, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, januari 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/01/maku_2019_01_2019-02-25_tau_004_sv.html