Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, december 2018

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 162,4 -1,1 2,2
Grundbyggnadsarbeten 146,0 -0,6 2,2
Jordbyggnadsarbeten 162,7 -0,7 1,2
Bergbyggnadsarbeten 160,2 -0,2 1,2
Krossarbeten 159,2 -1,4 2,5
Beläggningsarbeten 172,3 -3,4 7,7
Vattenförsörjningsarbeten 160,3 -1,2 1,3
Brobyggnadsarbeten 176,1 -0,2 1,2
Skötsel och underhåll 1) 164,6 -0,2 2,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2018, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, december 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/12/maku_2018_12_2019-01-23_tau_004_sv.html