Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, november

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, september 2018

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 115,4 0,6 3,8
Geokonstruktioner 117,1 0,7 3,8
Markkonstruktioner 114,2 0,9 1,9
Bergkonstruktioner 115,7 0,7 1,5
Beläggningar 114,6 -0,3 13,8
Kommunaltekniska system 117,8 0,5 3,6
Betongkonstruktioner 118,9 0,5 1,5
Tekniska och andra system 108,1 0,5 0,9
Krossarbeten 1) 115,6 0,7 5,1
Vägunderhåll 1) 113,7 0,3 1,5
Gatuunderhåll 1) 114,3 0,3 2,1
Banunderhåll 1) 113,3 0,2 1,5
Underhåll, totalt 1) 113,8 0,3 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2018, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, september 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/09/maku_2018_09_2018-10-23_tau_002_sv.html