Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, augusti 2018

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 104,4 0,4 4,3
Geokonstruktioner 104,8 0,4 3,7
Markkonstruktioner 100,8 0,2 2,0
Bergkonstruktioner 100,8 -0,0 0,7
Beläggningar 118,9 1,2 17,9
Kommunaltekniska system 104,1 0,6 4,5
Betongkonstruktioner 102,7 -0,3 0,4
Tekniska och andra system 100,8 0,1 -0,2
Krossarbeten 1) 104,1 0,2 4,7
Vägunderhåll 1) 100,8 0,1 0,9
Gatuunderhåll 1) 102,0 0,1 2,3
Banunderhåll 1) 101,9 -0,2 1,0
Underhåll, totalt 1) 101,5 0,0 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2018, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, augusti 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/08/maku_2018_08_2018-09-24_tau_001_sv.html