Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juni

Publicerad: 23.8.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,4 procent i juli från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,4 procent från juli år 2017 till juli år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,0 procent för tekniska och andra system till 17,4 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juli 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 104,0 4,4
Geokonstruktioner 104,3 3,6
Markkonstruktioner 100,6 2,2
Bergkonstruktioner 100,9 0,7
Beläggningar 117,5 17,4
Kommunaltekniska system 103,5 4,5
Betongkonstruktioner 103,0 0,9
Tekniska och andra system 100,7 0,0
Krossarbeten 1) 103,9 5,0
Vägunderhåll 1) 100,7 0,9
Gatuunderhåll 1) 101,9 2,3
Banunderhåll 1) 102,1 2,1
Underhåll, totalt 1) 101,5 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/07/maku_2018_07_2018-08-23_tie_001_sv.html