Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2018

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 103,7 1,2 3,9
Geokonstruktioner 104,3 0,6 3,8
Markkonstruktioner 100,5 -0,1 1,9
Bergkonstruktioner 100,6 0,2 0,5
Beläggningar 116,5 6,4 15,2
Kommunaltekniska system 103,4 0,6 4,5
Betongkonstruktioner 102,4 0,7 0,1
Tekniska och andra system 100,8 0,0 0,1
Krossarbeten 1) 103,9 -0,1 5,0
Vägunderhåll 1) 101,0 0,4 1,1
Gatuunderhåll 1) 102,0 0,2 2,3
Banunderhåll 1) 102,1 0,0 2,1
Underhåll, totalt 1) 101,6 0,2 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sara Näätänen 029 551 3062, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2018, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, juni 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/06/maku_2018_06_2018-07-23_tau_001_sv.html