Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juni

Publicerad: 25.6.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,1 procent i maj från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,1 procent från maj år 2017 till maj år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från -0,4 procent för betongkonstruktioner till 5,6 procent för beläggningar.


Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, maj 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 102,6 2,1
Geokonstruktioner 103,7 2,9
Markkonstruktioner 100,6 1,5
Bergkonstruktioner 100,4 0,4
Beläggningar 109,5 5,6
Kommunaltekniska system 102,7 3,4
Betongkonstruktioner 101,7 -0,4
Tekniska och andra system 100,8 0,2
Krossarbeten 1) 104,0 4,8
Vägunderhåll 1) 100,7 1,0
Gatuunderhåll 1) 101,8 2,1
Banunderhåll 1) 102,0 2,1
Underhåll, totalt 1) 101,4 1,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/05/maku_2018_05_2018-06-25_tie_001_sv.html