Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, maj 2018

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 102,6 0,4 2,1
Geokonstruktioner 103,7 0,3 2,9
Markkonstruktioner 100,6 0,3 1,5
Bergkonstruktioner 100,4 -0,8 0,4
Beläggningar 109,5 2,5 5,6
Kommunaltekniska system 102,7 0,3 3,4
Betongkonstruktioner 101,7 -0,8 -0,4
Tekniska och andra system 100,8 -0,5 0,2
Krossarbeten 1) 104,0 0,5 4,8
Vägunderhåll 1) 100,7 0,2 1,0
Gatuunderhåll 1) 101,8 0,2 2,1
Banunderhåll 1) 102,0 0,0 2,1
Underhåll, totalt 1) 101,4 0,2 1,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2018, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, maj 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/05/maku_2018_05_2018-06-25_tau_001_sv.html