Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juni

Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, april 2018

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 158,3 -0,4 1,6
Grundbyggnadsarbeten 143,6 -0,1 1,8
Jordbyggnadsarbeten 161,9 0,4 1,1
Bergbyggnadsarbeten 159,5 -0,1 1,1
Krossarbeten 158,7 0,4 3,5
Beläggningsarbeten 152,7 -3,1 2,0
Vattenförsörjningsarbeten 158,1 0,0 3,9
Brobyggnadsarbeten 173,5 -0,4 0,5
Skötsel och underhåll 1) 162,8 0,0 1,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2018, Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, april 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/04/maku_2018_04_2018-05-23_tau_004_sv.html