Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juni

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2018

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,3 -0,4 1,6
Geokonstruktioner 114,8 -0,1 1,8
Markkonstruktioner 112,6 0,4 1,1
Bergkonstruktioner 115,4 -0,1 1,1
Beläggningar 103,2 -3,1 2,0
Kommunaltekniska system 115,3 0,0 3,9
Betongkonstruktioner 118,1 -0,4 0,5
Tekniska och andra system 108,1 0,5 1,6
Krossarbeten 1) 114,0 0,4 3,5
Vägunderhåll 1) 112,9 0,0 1,2
Gatuunderhåll 1) 113,4 -0,0 1,6
Banunderhåll 1) 113,2 0,1 2,1
Underhåll, totalt 1) 113,1 0,0 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2018, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/04/maku_2018_04_2018-05-23_tau_002_sv.html