Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 20.12.2017

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,0 procent i november från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,0 procent från november år 2016 till november år 2017. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,1 procent för bergkonstruktioner till 4,7 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2017

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,9 2,0
Geokonstruktioner 114,1 2,1
Markkonstruktioner 112,0 1,1
Bergkonstruktioner 114,2 0,1
Beläggningar 102,6 4,7
Kommunaltekniska system 115,3 3,5
Betongkonstruktioner 118,0 2,0
Tekniska och andra system 107,7 2,4
Krossarbeten 1) 111,3 2,3
Vägunderhåll 1) 111,7 0,2
Gatuunderhåll 1) 111,9 0,4
Banunderhåll 1) 112,3 1,6
Underhåll, totalt 1) 111,9 0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/11/maku_2017_11_2017-12-20_tie_001_sv.html