Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2018, december

Publicerad: 23.11.2017

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,2 procent i oktober från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,2 procent från oktober år 2016 till oktober år 2017. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,0 procent för bergkonstruktioner till 7,4 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, oktober 2017

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,8 2,2
Geokonstruktioner 113,8 2,0
Markkonstruktioner 112,4 1,2
Bergkonstruktioner 114,2 0,0
Beläggningar 102,4 7,4
Kommunaltekniska system 114,6 2,8
Betongkonstruktioner 117,6 2,0
Tekniska och andra system 107,5 2,2
Krossarbeten 1) 110,7 1,5
Vägunderhåll 1) 112,0 0,5
Gatuunderhåll 1) 112,0 0,5
Banunderhåll 1) 112,1 1,4
Underhåll, totalt 1) 112,0 0,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (195,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/10/maku_2017_10_2017-11-23_tie_001_sv.html