Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2018, juli

Publicerad: 24.7.2017

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,7 procent i juni från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,7 procent från juni år 2016 till juni år 2017. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,2 procent för markkonstruktioner till 9,3 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juni 2017

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,2 1,7
Geokonstruktioner 111,6 0,5
Markkonstruktioner 110,9 0,2
Bergkonstruktioner 114,1 0,3
Beläggningar 100,0 9,3
Kommunaltekniska system 111,2 0,5
Betongkonstruktioner 117,5 2,8
Tekniska och andra system 106,8 1,8
Krossarbeten 1) 108,7 0,4
Vägunderhåll 1) 111,9 0,6
Gatuunderhåll 1) 111,6 0,5
Banunderhåll 1) 110,5 0,3
Underhåll, totalt 1) 111,4 0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Petri Mäkinen 029 551 2955, Ville Markkanen 029 551 3023, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/06/maku_2017_06_2017-07-24_tie_001_sv.html