Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, juni 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 151,3 -0,6 2,2
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 161,0 0,1 0,3
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 181,3 -0,1 4,0
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 164,3 0,3 0,8

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Petri Mäkinen 029 551 2955, Ville Markkanen 029 551 3023, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2017, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, juni 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/06/maku_2017_06_2017-07-24_tau_006_sv.html