Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2018, juli

Publicerad: 23.5.2017

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 3,1 procent i april från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 3,1 procent från april år 2016 till april år 2017. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,5 procent för bergkonstruktioner till 16,3 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2017

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,6 3,1
Geokonstruktioner 112,7 2,6
Markkonstruktioner 111,4 0,9
Bergkonstruktioner 114,1 0,5
Beläggningar 101,2 16,3
Kommunaltekniska system 111,0 1,1
Betongkonstruktioner 117,5 3,8
Tekniska och andra system 106,4 1,7
Krossarbeten 1) 110,1 3,0
Vägunderhåll 1) 111,6 0,8
Gatuunderhåll 1) 111,6 1,1
Banunderhåll 1) 110,8 1,1
Underhåll, totalt 1) 111,4 1,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369 , Petri Mäkinen 029 551 2955 , kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/04/maku_2017_04_2017-05-23_tie_001_sv.html