Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2018, juli

Publicerad: 24.4.2017

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 3,5 procent i mars från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 3,5 procent från mars år 2016 till mars år 2017. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,3 procent för bergkonstruktioner till 20,7 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, mars 2017

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,3 3,5
Geokonstruktioner 112,6 2,4
Markkonstruktioner 111,4 0,6
Bergkonstruktioner 113,9 0,3
Beläggningar 106,5 20,7
Kommunaltekniska system 111,7 1,5
Betongkonstruktioner 117,0 3,2
Tekniska och andra system 106,1 1,2
Krossarbeten 1) 110,3 2,7
Vägunderhåll 1) 111,7 1,1
Gatuunderhåll 1) 111,8 1,3
Banunderhåll 1) 111,0 1,1
Underhåll, totalt 1) 111,5 1,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: , Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/03/maku_2017_03_2017-04-24_tie_001_sv.html