Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, september

Publicerad: 23.3.2017

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,2 procent i februari från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,2 procent från februari år 2016 till februari år 2017. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,9 procent för bergkonstruktioner samt tekniska och andra system till 23,2 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2017

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,7 4,2
Geokonstruktioner 112,1 2,2
Markkonstruktioner 112,0 1,6
Bergkonstruktioner 114,4 0,9
Beläggningar 107,2 23,2
Kommunaltekniska system 111,9 1,8
Betongkonstruktioner 116,9 3,0
Tekniska och andra system 106,0 0,9
Krossarbeten 1) 110,8 4,1
Vägunderhåll 1) 111,8 1,2
Gatuunderhåll 1) 112,0 1,6
Banunderhåll 1) 111,3 1,7
Underhåll, totalt 1) 111,7 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/02/maku_2017_02_2017-03-23_tie_001_sv.html