Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 23.6.2016

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 3,3 procent i maj från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 3,3 procent från maj år 2015 till maj år 2016. Årsförändringen varierade efter delindex från -15,0 procent för beläggningar till 0,7 procent för geokonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2016

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 107,7 -3,3
Geokonstruktioner 110,9 0,7
Markkonstruktioner 110,5 -2,2
Bergkonstruktioner 113,7 -2,1
Beläggningar 88,2 -15,0
Kommunaltekniska system 110,3 -0,8
Betongkonstruktioner 113,5 -1,9
Tekniska och andra system 104,7 -1,6
Krossarbeten 1) 107,6 -3,3
Vägunderhåll 1) 110,9 -1,7
Gatuunderhåll 1) 110,7 -1,9
Banunderhåll 1) 109,9 -1,9
Underhåll, totalt 1) 110,6 -1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/05/maku_2016_05_2016-06-23_tie_001_sv.html