Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2015:08 2015:07 2014:08 2015:07 - 2015:08 % 2014:08 - 2015:08 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,2 110,6 113,0 -0,3 -2,5
Geokonstruktioner 109,9 109,8 109,3 0,1 0,5
Markkonstruktioner 111,4 111,9 113,0 -0,4 -1,4
Bergkonstruktioner 116,4 115,8 114,1 0,5 2,0
Beläggningar 99,7 102,9 117,2 -3,1 -14,9
Kommunaltekniska system 111,2 110,5 111,9 0,7 -0,6
Betongkonstruktioner 115,9 114,9 114,9 0,9 0,8
Tekniska och andra system 105,9 106,0 106,6 -0,1 -0,7
Krossarbeten 1) 109,0 110,1 112,0 -1,0 -2,7
Vägunderhåll 1) 112,5 112,5 112,5 0,0 -0,0
Gatuunderhåll 1) 112,1 112,3 112,7 -0,2 -0,5
Banunderhåll 1) 111,1 111,4 111,9 -0,3 -0,7
Underhåll, totalt 1) 112,0 112,2 112,5 -0,1 -0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/08/maku_2015_08_2015-09-18_tau_001_sv.html