Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 (Korrigering 29.1.2016)

Korrigering 29.1.2016. .De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index 2000=100 Indextal 2015:05 2015:04 2014:05 2015:04 - 2015:05 % 2014:05 - 2015:05 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 156,9 156,3 158,8 0,4 -1,1
Grundbyggnadsarbeten 137,8 136,2 136,6 1,2 0,9
Jordbyggnadsarbeten 162,5 162,8 162,4 -0,2 0,0
Bergbyggnadsarbeten 160,7 160,1 157,0 0,3 2,4
Krossarbeten 155,0 154,8 155,9 0,1 -0,6
Beläggningsarbeten 153,6 150,6 172,8 2,0 -11,1
Vattenförsörjningsarbeten 152,4 152,6 153,1 -0,1 -0,4
Brobyggnadsarbeten 170,1 168,3 167,0 1,1 1,9
Skötsel och underhåll 1) 162,7 162,3 161,8 0,2 0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 (Korrigering 29.1.2016) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/05/maku_2015_05_2015-06-18_tau_005_sv.html