Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 2. M-, K-, S- och H-index 2010=100 (Korrigering 29.1.2016)

Korrigering 29.1.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index 2010=100 Indextal 2015:04 2015:03 2014:04 2015:03 - 2015:04 % 2014:04 - 2015:04 %
M-index, Totalindex ekskl. betongkonstruktioner och arbetskraftskostnader 110,0 110,4 113,9 -0,4 -3,4
K-index, Index för bergkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 117,9 117,9 115,8 0,1 1,9
S-index, Index för betongkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 115,1 115,4 114,6 -0,3 0,5
H-index, Index för underhåll exkl. arbetskraftskostnader 112,9 113,5 112,7 -0,5 0,2

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2015, Tabellbilaga 2. M-, K-, S- och H-index 2010=100 (Korrigering 29.1.2016) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tau_002_sv.html