Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 (Korrigering 29.1.2016)

Korrigering 29.1.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index 2010=100 Indextal 2015:04 2015:03 2014:04 2015:03 - 2015:04 % 2014:04 - 2015:04 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,9 110,8 112,8 0,1 -1,6
Geokonstruktioner 108,9 108,7 109,9 0,2 -0,9
Markkonstruktioner 113,3 112,9 113,2 0,3 0,1
Bergkonstruktioner 115,8 115,1 113,4 0,6 2,1
Beläggningar 101,8 103,2 116,3 -1,4 -12,5
Kommunaltekniska system 111,3 111,0 111,9 0,3 -0,5
Betongkonstruktioner 114,6 114,1 113,2 0,4 1,2
Tekniska och andra system 106,4 106,3 107,3 0,2 -0,8
Krossarbeten 1) 111,2 111,0 112,3 0,2 -1,0
Vägunderhåll 1) 112,6 113,0 112,2 -0,4 0,4
Gatuunderhåll 1) 112,6 113,0 112,5 -0,4 0,1
Banunderhåll 1) 112,1 111,8 112,1 0,3 0,0
Underhåll, totalt 1) 112,5 112,7 112,3 -0,2 0,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 (Korrigering 29.1.2016) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tau_001_sv.html